Innovaties

Verwachte risico's en rendementen zijn het resultaat van:

 • Het aangenomen ergodische gedrag van de statistische processen op Wall Street
 • Historische koersgegevens met de maximale teruggang als verwacht tussentijds risico   
 • Geen aangenomen kansverdelingsfuncties van rendementen die misleidende informatie kunnen geven over betrouwbaarheidsintervallen en daaruit afgeleide risico’s
 • Geautomatiseerde sequentiële beleggingsbesluiten die gevalideerd kunnen worden over 20 tot 55 jaar op vooraf ingestelde handelsmomenten
 • Geautomatiseerde selectie van long posities met bijpassende short posities
 • Geautomatiseerde portefeuille allocaties en timing door de risico/rendement ratio te optimaliseren
 • De risico/rendement ratio als alternatief voor de Markowitz covariantie en de inverse Sharpe ratio

Ergodisch gedrag:

 • Impliceert de sterke vereenvoudiging dat op ieder tijdstip een tijdsgemiddelde door een ensemblegemiddelde vervangen kan worden
 • Laat regressie vervangen worden door een zoekalgoritme in combinatie met een tijdsinvariant ranking systeem voor alle ensembles
 • Laat dynamische systemen toe die niet zwak of sterk mengend zijn
 • Vereist geen kansverdelingsfuncties
 • Laat de algoritmes lineair in plaats van kwadratisch variëren met de portefeuillegrootte, zodat overfitting en suboptimaal gedrag die eigen zijn aan regressie vermeden worden
 • Maakt deze algoritmes veel efficiënter en daardoor toegankelijk voor een eenvoudige laptop
 • Laat echter het vinden van lokale optima toe
 • Laat deze optima eenvoudig back testen met de volgende benchmarks:
  • Marktwaarde-gewogen S&P500
  • Prijs-gewogen DJIA
  • Gelijk-gewogen Monkey Index
  • Gelijk- en prijs-gewogen portefeuilles die berekend worden uit zelf-geconfigureerde gameplannen
  zodat bèta (relatief risico) en alfa (relatief rendement) kunnen worden berekend voor verschillende benchmarks met verschillende activa allocaties.

De ervaring leert dat DigiFundManager tijdreeksen van optimale portefeuilles uit een watchlist van voorgeselecteerde effecten kan screenen, ranken, wegen, en timen waarvan de verwachte rendementen tussen 5% - 40% kunnen liggen en waar bepaalde voorselecties de verwachting van een evenwichtige risico/rendement ratio van 0.5 - 1.5 uitdragen.   

Copyright © 2021 EnterErgodics. Alle rechten voorbehouden.